TULEVAISUUS ON HIILINEUTRAALI

Samalla tavalla kuin yksinpurjehtija Ari Huusela on tekemässä jotain ainutlaatuista ja raivaa tietä tuleville valtameripurjehdussukupolville, on hänen pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Containershipsin dna:ssa ollut olla monessa ensimmäisiä. Containershipsillä on pian Euroopan ensimmäinen nesteytetyllä maakaasulla meriä halkova konttilaiva ja se on ensimmäinen konttioperaattori, joka ottaa uutta ympäristöystävällisemmäksi rakennettua kalustoa käyttöönsä koko kuljetusketjun laajuudessa.

Learn more about Containerships’ future proof solutions and approach to LNG.

Hetki muutama vuosi takaperin oli merkittävä: Vuonna 1966 perustettu ja Suomesta johdettu meri- ja maakuljetuksiin erikoistunut Containerships valitsi keihäänkärjekseen kestävän kehityksen. Ympäristöystävällisyydestä on nyt tullut yhtiötä eteenpäin työntävä voima, joka tiivistyy kirjaimiin LNG ja kuljettaa yhtiötä kohti entistä ekologisempaa logistiikkaa. LNG on nesteytettyä maakaasua ja sillä voivat kulkea sekä laivat että raskas ajokalusto. LNG vähentää rikkiä, typpeä ja partikkeleita. 

Containerships rakentaa parhaillaan Kiinassa neljää laivaa ja kahdesta seuraavasta on tehty aiesopimus. Puhutaan kokoluokaltaan valtavasta investoinnista.

”Näemme, että tämä on tie, joka kantaa tulevaisuudessa. Laivapuolella olemme muita edellä. Nyt muutkin ovat alkaneet pikkuhiljaa heräämään, mutta laivanrakennus suunnitteluineen kestää. Meillä on 2-3 vuoden etumatka”, kertoo Containershipsin toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen.

Investointipäätökseen vaikutti ratkaisevasti LNG:n saatavuus. Containershipsin laivoille riittää, että niiden toiminta-alueella on yksi paikka, jossa pystytään bunkraamaan eli tankkaamaan alukset. ”Malli on edesauttanut edelläkävijän asemaamme. Reittimme ovat nk. luuppeja, ja kaikki luupit kulkevat Rotterdamin kautta, jossa bunkraus tapahtuu”, sanoo Laaksonen ja jatkaa: ”Kun Containerships 50 vuotta sitten perustettiin, oli liikeidea ainutlaatuinen. Kova halu ja rohkeus lähteä mukaan kiinnostaviin juttuihin on säilynyt.”

Containerships offers high quality service with individual focus from producer to consumer, says CEO Kari-Pekka Laaksonen.

 

Containerships tarjoaa asiakkailleen palveluna koko kuljetusketjun ovelta ovelle. Se tarkoittaa, että maapuolella rahti noudetaan tehtaalta, toimitetaan etukuljetuksina satamaan ja rahdataan laivaan sekä sama toisinpäin. Siksi Containerships on muuttamassa myös raskaan kuljetuksen ajoneuvonsa LNG-käyttöisiksi ja päätös vaikuttaa myös heidän alihankkijoihinsa. 

”Bisneksestämme puolet tulee konteista ja puolet maatoiminnoista sekä satamatoiminnoista. Molemmat puolet on saatava kestävälle radalle. Erityisesti suuret globaalit kuluttajatuoteasiakkaat arvostavat sitä, että kauttamme on nopeasti saatu koko ketju keskittymään hiilineutraalimpaan tulevaisuuteen”, Kari-Pekka Laaksonen korostaa. 

85% Containershipsin konttiliikenteestä kulkee pohjoisessa; Itämerellä, Pohjanmerellä sekä Englannin kanaalissa. Turkin ja Pohjois-Afrikan alue edustaa 15%:a. ”Jälkimmäinen on erikoismarkkina, joka ei ole helpoimmasta päästä. Olemme kuitenkin tottuneet toimimaan esim. Venäjällä eli osaamisemme haastavimmista niche-markkinoista on hyvä”, sanoo Laaksonen.

 

Itämeri on suuri huoli

”Olemme huolestuneita Itämerestä ja siitä, mitä sille tulee tapahtumaan. Teemme mielellämme oman osuutemme. Se on vahva kannanotto, joka kiinnostaa myös asiakkaitamme, sillä esimerkiksi rikkipesureita käyttävien toimijoiden päästöt päätyvät usein mereen.

Rikkipesurit, joissa on avoin kierto, pitäisi pystyä tulevaisuudessa kieltämään. Avoin kierto ei vapauta päästöjä taivaalle, mutta mereen kyllä. Se on todella huono asia. Vain suljetulla kierrolla olevat rikkipesurit tulisi sallia”, sanoo Laaksonen.

Vaikka LNG on fossiilinen polttoaine, ovat sen käytöstä syntyneet päästövähennykset merkittäviä. Rikin ja typen osalta LNG tiputtaa päästöt lähes kokonaan ja partikkeleita se vähentää huomattavasti. Kokonaisuudessaan LNG:n käyttö pudottaa hiilidioksidipäästöjä noin 40-60%, mikä on huomattava määrä.

”Uudet LNG-aluksemme on jo suunnitteluvaiheessa luotu hyödyntämään uusiutuvia polttoaineratkaisuja kuten biokaasua siinä vaiheessa, kun sen saatavuus vaaditussa mittakaavassa on mahdollista”, huomauttaa Laaksonen. 

Vaikuttavuus laajenee

Kestävän kehityksen strategia edesauttaa Containershipsin pitkään jatkunutta kasvua, mutta sitä on näköpiirissä myös yritysjärjestelyn kautta. Ranskalainen merikuljetusten suuryhtiö CMA CGM teki Containershipsistä viime kesänä ostotarjouksen, ja sen toteutuminen laajentaa merikuljetusverkoston koko Eurooppaan. 

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta saada Lontoo-Rotterdam -akselin eteläpuoli mukaan verkostoomme. Pääsemme silloin tarjoamaan asiakkaille entistä mittavampaa ympäristöystävällistä palvelukonseptia”, Laaksonen sanoo. 

Others decided to wait and see, we decided to learn and do, says CEO Kari-Pekka Laaksonen, Containerships