IMOCA – PURJEHDUKSEN VASTUULLISIN?

Maapallo nitisee; myrskyt lisääntyvät ja voimistuvat. Olosuhteet heittelehtivät laidasta toiseen ennennäkemättömällä tavalla. IMOCA-valtamerikilpailut käydään uhanalaisella leikkikentällä, maailman merillämme.

Tuulen voimalla ja luonnon ehdoilla ovat purjehtijat liikkuneet jo vuosisatoja. IMOCA-kipparit joutuvat nyt omissa nahoissaan tuntemaan, minkälaisessa tilassa maapallomme on. 

Ympäristö on hauras. IMOCA-yhteisön tavoitteena on toimia nöyrästi ja päättäväisesti minimoidakseen lajin ympäristövaikutuksia ja valjastaakseen IMOCAa ympäröivän valtavan mediavoiman yhteiskuntaamme oikeaan suuntaan vievien positiivisten viestien välittämiseksi globaalille yleisölle. 

IMOCA-luokka julkisti kesällä tavoitteellisen ohjelman, joka ulottuu aina vuoteen 2024 asti. Se koostuu käytännöllisistä, saavutettavissa olevista toimista, joihin koko IMOCA-verkosto kytketään. Jokainen IMOCA-kippari on lähettiläs, ja omalta osaltaan sitoutunut yhteisiin teemoihin sekä työhön ympäristömme ja meriemme puolesta. 

Above all, the skippers are the primary ambassadors of the programme, so they take centre stage, but we are all involved.

IMOCA
Aurinkopaneelit ja hydrogeneraattorit tekevät ARIEL2:sta lähes nollapäästöisen

Huuselan ARIEL2 saa energiansa lähes kokonaan aurinko- ja liikevoimasta. Aurinkopaneleita on viisi ja vedestä veneen liikkeen voimasta sähköä tuottavia hydrogeneraattoreita kaksi, yksi kummallakin laidalla. Dieselmoottori on lähinnä turvallisuusvaruste. 

TAPAHTUMAT

  • WWF:n 15 kohdan ympäristösitoumus
  • Vaikuttaminen ja tiedon välittäminen
  • Käytännön  ympäristöystävällisyysteot ja kipparit lähettiläinä

HIILIJALANJÄLKI ja ekologisuus

  • Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja biokomposiitti-materiaaleihin siirtyminen 2024 mennessä.

TIEDE

  • IMOCA-kipparit tarjoavat mitä parhaan laboratorion merten tilan ymmärtämisen edistämiseksi. He voivat kerätä dataa ja raportoida havainnoistaan ja jalostaa tietoa eteenpäin yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. 

VAIKUTTAMINEN

  • IMOCA-yhteisö on kuin suuri ekosysteemi, jossa organisaatio, järjestöt, kipparit ja tiimit työskentelevät kaikki ympäristömme eteen. Teemoja edistetään- ja jaetaan yhdessä, ristiin ja monissa foorumeissa. 

Käytännön teemat liittyvät parhaillaan mm. jätteiden käsittelyyn, muoviroskan vähetämiseen ja roskaantumisen estämiseen, merten suojeluun ja -tutkimukseen, biokomposiittien tuotekehitykseen sekä energiaomavaraisuuteen.

Käytännön teemat liittyvät parhaillaan mm. jätteiden käsittelyyn, muoviroskan vähetämiseen ja roskaantumisen estämiseen, merten suojeluun ja -tutkimukseen, biokomposiittien tuotekehitykseen sekä energiaomavaraisuuteen.

The skippers have a power of influence that is multiplied by the massive audiences at race villages, via public relations activities with their sponsors, as well as through the professionals involved in running the projects.

IMOCA

Tutustu koko vastuullisuusohjelmaan >> 

Vieraile IMOCA-sivuilla ja lue lisää vastuullisuudesta >>

Se miten aktiivisesti, ammattimaisesti ja vahvasti ympäristö- ja yhteiskunta-asiat on otettu osaksi tekemistä, on tässä lajissa aivan uudella tasolla.

Ari
Itämeri ja Ariel2 – ©Sailingimages, Jari Salo

Main source for the content: Imoca

No Plastic Challenge
Moni asia vaikuttaa. Lähde: Ocean as Common