EI KÄDENLÄMPÖISIÄ LAUSAHDUKSIA #SISU

Se, mitä luvataan, se pidetään. Sisäilmaratkaisuja valmistavassa ja kehittävässä suomalaisessa Climeconissa sisu lähtee jo asiakaslupauksesta. Yhtiössä annetaan vahva lupaus asiakkaalle, että se on luotettava kumppani, jonka kanssa on hyvä työskennellä. Samalla juuri luottamus on se keino, jolla päästään juuri siihen maaliin, mitä kulloinkin tavoitellaan. Jokaista tuotannon työntekijääkin myöten  ymmärretään, mitä lupauksen pitäminen tarkoittaa. 

”Ihmiset meillä ovat sisäistäneet täysin, etteivät kädenlämpöisiet lausahdukset kuulu tapaamme toimia. Sen täyttäminen vaati välillä todella paljon sisua ja sisukkuutta”, sanoo Climeconin toimitusjohtaja ja yrittäjä Tommi Uksila

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Tommi Uksila. ©Climecon

Tuotekehitystyössä syntyy paljon hienoja ideoita ja ajatuksia. Kaikkihan nyt ideoimisesta tykkäävät. Mutta kun lähdetään tekemään oikeaa tuotetta, edellyttää se oikeanlaisen kilpailuedun löytymistä, asiakaskriteerien ja viranomaisvaatimusten täyttymistä, sopivaa hintaa ja tarkastelun kestämisen koko elinkaaren ajalta. Lisäksi Climeconin tuotteiden pitää vielä olla hyvän näköisiä sekä helposti käytettävissä ja asennettavissa. 

”Se onkin sitten kivinen tie. Tulee monta kertaa seinä vastaan, on peruutettava ja funtsittava uudelleen miten homma saadaan toimimaan. Vaatii tahtoa ja peräänantamattomuutta, jotta lopputuloksesta tulee oikea. Meidän tapa toimia on luoda uutta, ei kopioida vanhaa. Keinot täytyy löytää tavalla tai toisella, mutta olemme onnistuneet tekemään paljon vaativia projekteja, lopputulos ollut älyttömän hyvä”, Uksila kehaisee.

Viva, design-hajottaja
(kuva: Climecon)

Yritystoiminnassa paljon on siis kyse sisukkuudesta. Projektitiimin, suunnittelu- ja tuotepalveluiden ja  myyjien pitää jaksaa ja jaksaa, uudestaan ja uuudestaan. Uksilan mukaan välillä voi tuntua, ettei hommasta tule mitään, mutta kun sisukkaasti jaksat vielä tehdä sen viimeisen jutun – heureka, voitetaan! ”Tekemällä yhden liikkeen enemmän kuin kilpailija, asiakas näkee sinussa sen toimijan, joka jaksaa vääntää loppuun asti”, hän painottaa. 

Case: VIVA, design edellä

Uksila on itse aktiivisesti mukana työnteossa ja luottaa esimerkin voimaan. Hän on sisukasta sorttia ja vaatii sitä siksi myös muilta. Ajatuksena on, että kun vaatii paljon, päästään parhaisiin lopputuloksiin ja ihmiset ovat tyyytyväisiä. Alkaa syntyä timantteija ja itseään ruokkiva yityskulttuuri.

Jokainen voi Climeconissa nostaa asioita pöydälle ja niitä on myös vapaus viedä eteenpäin. On sallittua toimia omalla tavallaan, sillä niskaanhengittämistä ei ole. Jos voi kehittää toimintamallia, se tehdään. Ja tehdään se aina Uksilan sanoin ”vimosenpäälle” eli loppumetreillä pidetään huolta siitä, että viimeisetkin asiat tulee viimeisteltyä. Tekemiselle halutaan asettaa korkea taso, koska silloin kaikista tuntuu, että on päästy brilianttiin lopputulokseen. Sillä tavalla climeconilaiset ovat ylpeitä yrityksestä, omasta ja kollegan tekemisestä. ”Kaikki tekee tosi hyvä duunia. Tavoitteena tosi tyytyväinen asiakas. Mitä luvataan, se pidetään”, summaa Uksila. 

Virtauslaskelma toisensa perään

London Imperial West college Lontoossa rakensi massiivista laboratoriokompleksia. Rakennus oli täynnä äärimmäisen tarkkoja vaatimuksia, valittavan sisäilma-ammattilaisen piti pystyä luomaan juuri oikeat sisäilmaoloisuhteet. Climecon pääsi osallistumaan esisuunnitteluun ja kilpailutukseen, mistä alkoikin sitten ennenkokemattoman tarkka selvitystyö. 

©Climecon

Yhtiö teki virtauslaskelmia toisensa perään ja sai vastata mitä ihmellisimpiin ja yksityiskohtaisimpiin kysymyksiin. Kaikkiin etsittiin ja selvitettiin vastaus. Lopulta oltiin potentiaalisen asiakkaan kanssa yhdessä VTT:n ilmatekniikan laboratorion tiloissa toivotunlaista mallinnusta hiomassa. Kaikesta näki, että kohde oli teknisesti mielettömän haastava. Climeconilaiset saivat sisukkuudellaan ja periksiantamattomuudellaan löydettyä toimivat ratkaisut ja sitä kautta myös kaupat. Asiakas oli toimitettuun ratkaisuun poikkeuksellisen tyytyväinen. 

”Kun yhdistetään sisukkuus ja osaaminen, saadaan tosi vahva yhdistelmä. Vähän onnea vielä mukaan, on hyvä lisä. Tätä yhdistelmää tulee Arikin tarvitsemaan. Osaamista, sisua ja pikkuripauksen onnea samalla”, Uksila vertaa. 

Samassa veneessä 

Climeconilla jäätiin etätöihin heti kun alkoi olla merkkejä sen tarpeesta. Työskentely on sujunut koko porukalta hyvin ja heti alussa otettiin käyttöön puolenpäivän teams-kahvihetki. Kahville voi tulla mukaan jos pääsee. Yhtiössä koetaan, ettei normaaliarjessa koskaan oltu niin paljon tekemisissä eri paikkakunnilla toimivien kollegojen välillä, kuin nyt. 

”Asiakkaitakin tavataan etänä ja olemme huomanneet, että on monessa asiassa fiksumpaa työskennellä teamsin välityksellä kuin puhelimitse. Nähdään vastapuoli kuten ennen ja keskitytään itse asiaan”, Uksila kertoo. 

Yhteishenkeä pidetään yllä myös erilaisin vapaa-ajan teemoin. On viininmaistiaisia, suklaatastingiä ym. Tehdään myös hyvää. Kaikki ovat halukkaita auttamaan, että asiat menisivät eteenpäin. Ilmassa on reipas suomalainen tekemisen meininki.

Nollapäästöjen yritys

Uksila on aktiivinen luonnossaliikkuja. Hän on purjehtinut ja sukeltanut paljon. Hiihtomatka pari vuotta sitten Chamonixissa avasi hänen silmänsä. Vallée Blanche oli hävinnyt melkein kokonaan. Viime kesänä mieleen nousi kysymys. Mitä vaatisi, jos Climecon olisi hiilineutraali yritys? Uksila alkoi selvittämään, mitä se tarkoittaisi käytännössä ja miten ajatuksen voisi toteuttaa. 

Aluksi oli hankala löytää tekijöitä ja apuja. Ei ollut resursseja, eikä tietoa. Loppusyksystä löytyi oikeanlainen keskustelukumppani, Gaia ja pian koolla oli innostunut ryhmä, joka ryhtyi töihin.  Ryhmä selvitti, mistä päästöt muodostuvat ja mietti, miten niille lasketaan arvo. Saatiin numeroita. Sitten tiivistettiin kaikki kolmeen osa-alueeseen, jotka voidaan jakaa yrityksen omiin päästöihin ja ulkopuolisiin päästöihin. Ne mille ei voitu tehdä mitään päätettiin kompensoida.  Kaikki sähkönkulutus muutettiin tuulisähköksi eli vihreäksi energiaksi kuten myös lämpöenergia ja listattiin kaikki ne muutkin asiat, joiden päästöt saatiin omilla valinnoilla alas. Lopuille valittiin kompensointikohde ja vuoden alussa päädyttiin suojelemaan ison hiilinielun sademetsäalueita Zimbabwessa. Huomiota on kiinnitetty myös kumppaneiden ja alihankkijoiden hiilineutraaliuteen ja muutenkin vastuulliseen toimintaan. Jo nyt voidaan sanoa, että Climecon on yrityksenä täysin hiilineutraali.

”Niin hyvin tehtiin, kun pystyttiin. Teon kaupallinen arvo toivon mukaan kirkastuu jossain vaiheessa, vaikkei se ollutkaan varsinaisena driverina tässä hankkeessa. Samasta syystä pidän tärkeänä sitä, miten Huusela ja Imoca-luokka vievät viestiä eteenpäin mertemme hyvinvoinnin parantamiseksi. Koko maapallomme reagoi siihen, miten meremme voivat”, sanoo Uksila. 

Tommi Uksila suuntaa merelle useimmiten S/Y Pepper III:n ruorissa.

Otsikon kuvassa Pekka ja Liisa Climeconin myynnistä. ©Climecon